17 Temmuz 2024, Çarşamba

Sektörle el ele gastronomi eğitimi

Sektörle el ele gastronomi eğitimi
Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak 7+1 iş yerinde eğitim sistemi uyguluyor. Dileyen öğrenciler son yıllarında okulda öğrenim görmek yerine seçtikleri işletmelerde bir dönem boyunca çalışarak görev yaptıkları günleri ders kredisi olarak saydırabiliyorlar.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 2012-2013 akademik yılında kuruldu. Üniversitede merkez kampüs ve Manavgat ilçesinde olmak üzere iki turizm fakültesi bulunuyor ve ikisinde de fakülte bünyesinde bir Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı yer alıyor. Merkez kampüsteki bölüm, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak gastronomi tezli yüksek lisans ve doktora programları da sunuyor.

Eğitim müfredatı, teori ve pratik dengesini sağlamak için titizlikle oluşturuluyor. Öğrencilere hem mutfak uygulamaları hem de yönetim ve teorik dersler sunularak geniş bir bilgi yelpazesi sağlanıyor. Böylece öğrenciler, hem beceri hem de bilgi açısından donanımlı bir şekilde mezun oluyor.

Gastronominin kültürel mirasın gelecekle ilişkilendirilmesinde köprü görevini üstlendiği misyonuyla hareket eden okulda öğrencilere, gastronomi olgusunun yalnızca yemek yapmaktan ibaret olmadığı bilinci aşılanmaya çalışılıyor. Öğrencilere özellikle mutfak yönetimi sürecinde problemlere karşı eleştirel yaklaşabilme ve analitik düşünebilme yetenekleri kazandırılıyor.

7+1 iş yerinde eğitim sistemi

Yiyecek içecek sektörünün beklentilerinin de farkında olan okul, müfredatının ilk dönemlerinde öğrencilerine meslek standartlarını kapsayan farklı çalışma alanlarına yönelik yeterliliklerini keşfetmelerini sağlayıcı derslere ağırlık veriyor. Daha sonraki dönemlerde uygulama yükünü arttırarak seçtikleri alanda bilinçli bir şekilde uzmanlaşmalarına katkı sağlıyor.

Son dönemlerinde de öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak 7+1 iş yerinde eğitim sistemini uyguluyor. Dileyen öğrenciler son dönemlerinde okulda öğrenim görmek yerine seçtikleri işletmelerin mutfak departmanlarında bir dönem boyunca çalışarak görev yaptıkları günleri ders kredisi olarak saydırabiliyorlar.

Bu sistem özellikle üniversitenin bulunduğu coğrafi konumla ilişkilendirildiğinde oldukça avantajlı. Mezun olduklarında, öğrencilerin sektörde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebilecek donanıma sahip olmaları hedefleniyor.

Uygulama mutfakları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü bünyesinde bir uygulama mutfağı bulunuyor. Bu mutfak, öğrencilere gerçek dünya deneyimlerini yaşamaları için gerekli tüm imkanları sağlıyor. Öğrenciler burada sektörde karşılaşabilecekleri her türlü durumu deneyimleyebiliyor ve becerilerini geliştirebiliyor. Bölümde uygulama dersleri birinci sınıf itibariyle hafif düzeyde, ikinci sınıfın ikinci döneminden son sınıfa kadar yoğun bir şekilde işleniyor.

Tadım ünitesi ve uygulama oteli

Akdeniz Üniversitesi’nin merkez kampüsünde yer alan uygulama mutfağında gerçekleştirilen dersler tercih yoğunluğundan dolayı dört şubeye bölünürken, yine fakülte binasında yer alan gastronomi tadım ünitesi ve uygulama Tadım ünitesi ve uygulama oteli Akdeniz Üniversitesi’nin merkez kampüsünde yer alan uygulama mutfağında gerçekleştirilen dersler tercih yoğunluğundan dolayı dört şubeye bölünürken, yine fakülte binasında yer alan gastronomi tadım ünitesi ve uygulama otelinde gerçekleştirilen tadım dersleri iki şubeye bölünerek gerçekleştirilebiliyor.

Öte yandan temel mutfak uygulamalarının yanı sıra öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlayacak ve yaratıcılıklarını ön plana çıkaracak çeşitli tadım ve yönetim dersleri de var.

Öğrencilerin yönettiği mutfak

Uygulama mutfağına ek olarak Akdeniz Gastronomi Topluluğu’na ait iki adet daha uygulama mutfağı bulunuyor. Bu mutfakların kontrolünü bölüm öğrencileri sağlıyor ve istedikleri zaman bu mutfakları çeşitli organizasyonlara hazırlanmak, ders dışında merak ettikleri alanda kendilerini geliştirmek ve kampüs içerisinde öğrenim gören diğer öğrencilere yönelik eğitim atölyeleri düzenlemek için kullanabiliyorlar.

Olimpos Açık Ateş Söyleşileri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli projeler de yürütüyor. Uluslararası projeler ‘Bilimsel Araştırma Projeleri’ koordinatörlüğünde geliştirirken, ‘Olimpos Açık Ateş Söyleşileri’ gibi 21.’sini gerçekleştirdikleri ulusal projeleri de var. Olimpos Açık Ateş söyleşileri için çeşitli ulusal ve uluslararası firmalar ile iş birliği yapıyorlar. Bu projeler aracılığıyla sektörle iş birlikleri kurarak öğrencilerin pratik deneyim kazanmaları sağlanıyor.

Sosyal ve kültürel gelişim

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Adem Arman, şunları söylüyor: “Bölümümüzde teoriyi pratikle buluşturarak öğrencilerimize gerçek dünya deneyimlerini yaşatmak önemli bir önceliğimiz. Uygulama mutfağımızda öğrenciler, sektördeki beklentilere uygun şekilde mutfak becerilerini geliştirirler. Bu sayede mezun olduklarında sektöre hızla adapte olabilirler. Bunlara ek olarak öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine de önem veriyoruz. Okulumuzun sunduğu çeşitli etkinlikler, kulüpler ve organizasyonlar aracılığıyla öğrencilerimiz farklı kültürel deneyimler edinirler. Bu, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak geniş bir vizyon kazanmalarını desteklemekteyiz. Müfredatımızda yer alan kapsamlı yönetim dersleri, öğrencilerimizi sektörde etkili olabilecek ve stratejik kararlar alabilecekleri şekilde hazırlar. Turizm Fakültesi üniversitemizin köklü bir fakültesidir. Gastronomi bölümü dahil olmak üzere kendi içerisindeki tüm bölümlerde 5 yıldır en yüksek taban puandan öğrenci alımı yapılıyor. Bu deneyim ve sektördeki bağlantılar, öğrencilerimizin daha nitelikli bir eğitim almasını sağlıyor.”

Yorum Yaz

 
 
  captcha